Jakie auta skupujemy

 • Skup samochodówOsobowe
 • Dostawcze
 • Uszkodzone
 • Bez przeglądu, OC
 • Dowolnej marki i modelu
 • Każdego stanu technicznego
 • Po 1992 roku produkcji

Sprawdź!

Najlepsze ceny

 • Bezpłatna wycenaSkup samochodów
 • Dojazd do klienta
 • Gotówkę w 30min
 • Szybką obsługę
 • Formalności na miejscu
 • Wycenę telefoniczną
 • Codziennie od 7:00 do 20:00

Możesz nam zaufać

W tym przypadku brak odpowiedzi również jest odpowiedzią. I to korzystną dla nas. Zgodnie z art. 5615 kodeksu cywilnego, jeśli zażądamy usunięcia wady lub złożymy oświadczenie o obniżeniu ceny, określając przy tym kwotę, o którą cena ma być obniżona, a prowadzący warsztat nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Sytuacja ta jednak dotyczy tylko przypadku, w którym właściciel samochodu jest zwykłym konsumentem - osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak dużo mamy czasu na stwierdzenie nieprawidłowości podczas naprawy? Jeżeli zlecającym naprawę jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania samochodu, to istnieje domniemanie, że istniała ona w chwili wydania pojazdu. W praktyce oznacza to, że jeżeli mechanik będzie twierdził, że wykonał naprawę prawidłowo, a to że wada istnieje nie jest jego winą, lecz właściciela pojazdu, to po jego stronie będzie leżał ciężar udowodnienia tych faktów. Niezależnie od dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, możemy dochodzić odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania, zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego. W tym celu musimy wykazać, że zobowiązanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy, a my ponieśliśmy wskutek tego szkodę. Jeżeli nie uda nam się uzyskać usunięcia wady przez warsztat albo też stosownego odszkodowania w sposób polubowny, to pozostaje nam droga sądowa.

Składając pozew przeciwko nieuczciwemu warsztatowi mechanicznemu, będziemy musieli uiścić opłatę od pozwu w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. W pozwie warto przedstawić wszystkie dokumenty, które posiadamy w związku z umową z warsztatem, z późniejszymi badaniami, ewentualnie wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, którzy mogą poświadczyć nasze twierdzenia. W pozwie należy również złożyć wniosek o powołanie biegłego specjalisty, jeżeli rozstrzygnięcie w sprawie będzie wymagało wiadomości specjalnych. Będziemy wówczas zobowiązani do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów wykonania opinii przez biegłego. Aby uniknąć ewentualnego długotrwałego i pracochłonnego dochodzenia roszczeń, warto zabezpieczyć się już na etapie zawierania umowy. Im będzie ona bardziej szczegółowa, tym lepiej dla nas.

Usterki aut

Skup samochodówSkup samochodówAlternatora
Skup samochodówAkumulatora
Skup samochodówZawieszenia
Skup samochodówElektryczne
Skup samochodówChłodzenia
Skup samochodów...i inne usterki

Dowiedz się jak naprawić

Kupimy każdy samochód