Jakie auta skupujemy

 • Skup samochodówOsobowe
 • Dostawcze
 • Uszkodzone
 • Bez przeglądu, OC
 • Dowolnej marki i modelu
 • Każdego stanu technicznego
 • Po 1992 roku produkcji

Sprawdź!

Najlepsze ceny

 • Bezpłatna wycenaSkup samochodów
 • Dojazd do klienta
 • Gotówkę w 30min
 • Szybką obsługę
 • Formalności na miejscu
 • Wycenę telefoniczną
 • Codziennie od 7:00 do 20:00

Możesz nam zaufać

Co do terminu wykonania naprawy, warto rozważyć możliwość zastosowania kar umownych w przypadku niewykonania zobowiązania na czas. Zdarza się bowiem, że mechanicy biorą zbyt dużą liczbę zleceń, po czym mają problem z dochowaniem terminu. Czasami odebranie pojazdu od takiego mechanika, żeby oddać go w ręce innego fachowca, może być utrudnione, z uwagi na to, że samochód stoi w warsztacie rozmontowany. Ustalenie w umowie kar za opóźnienie może stanowić dodatkową motywację dla drugiej strony, aby w sposób przemyślany podała nam rzeczywisty czas naprawy, z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień, mogących wyniknąć na przykład z problemami w dostępności niektórych części.

Warto jednak pamiętać, aby w razie zastrzeżenia kary umownej stworzyć zapis pozwalający nam na dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, w razie gdyby zastrzeżona kara nie rekompensowała nam w pełni poniesionych strat. Odbierając samochód od mechanika po dokonanej naprawie należy od razu sprawdzić te elementy, które jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Jeżeli wymieniane były elementy widoczne, powinniśmy skontrolować, czy zgadza się na nich logo producenta. Po wykonanej naprawie powinniśmy domagać się szczegółowego rachunku, określającego cenę za wykonaną usługę oraz za użyte części. Podczas jazdy należy sprawdzić działanie auta, żeby zobaczyć, czy nie zaobserwujemy czegoś niepokojącego. Jeżeli w wyniku przejażdżki poweźmiemy podejrzenia co do fachowego wykonania naprawy, na przykład dały się słyszeć niepokojące dźwięki, warto zapytać naprawiającego o ich przyczynę. Ewentualnie, jeżeli oświadczy, że jest to normalne po naprawie do czasu na przykład „dotarcia się” części, powinniśmy poprosić go o złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Jeżeli od podpisania takiego oświadczenia mechanik będzie się uchylał lub jeżeli cokolwiek w stanie naszego pojazdu budzi nasz niepokój, powinniśmy podjechać do innego specjalisty, bądź na stacje diagnostyczną, by zweryfikować, czy usługa została wykonana poprawnie.

Oczywiście w przypadku dokonywania dodatkowych badań musimy poprosić o wystawienie pisemnej opinii bądź, na przykład w przypadku elementów badanych za pomocą urządzeń diagnostycznych, o wydruk z wynikami badania. Należy również zachować rachunki. Jeżeli bowiem okaże się, że usługa nie została prawidłowo wykonana, będą one pomocne dla ustalenia wysokości ewentualnego odszkodowania i dochodzenia roszczeń przed sądem. Jeżeli w warsztacie wykonano nam usługę w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, powinniśmy jak najszybciej zgłosić ten fakt do warsztatu, najlepiej w formie pisemnej, na przykład wysyłając list polecony, albo przekazując pismo osobiście w warsztacie za potwierdzeniem odbioru (osoba odbierająca powinna wtedy podpisać, że potwierdza odbiór pisma w określonym dniu oraz najlepiej przybić pieczątkę warsztatu). W piśmie powinniśmy zawrzeć, dlaczego uważamy, że naprawa została wykonana nienależycie. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu dokumentów potwierdzających nasze racje, to możemy dołączyć ich kserokopie. Powinniśmy również wezwać warsztat do doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową, a zatem do wykonania poprawnej naprawy, bądź do zwrotu części naszych pieniędzy w zakresie, w jakim naprawa nie została wykonana zgodnie z umową.

Usterki aut

Skup samochodówSkup samochodówAlternatora
Skup samochodówAkumulatora
Skup samochodówZawieszenia
Skup samochodówElektryczne
Skup samochodówChłodzenia
Skup samochodów...i inne usterki

Dowiedz się jak naprawić

Kupimy każdy samochód